Regulamin

Informacje dodatkowe
 • 7 dni przed przyjazdem otrzymają Państwo od nas skierowanie z mapką dojazdową do Domków Tatra House.
 • Na czas pobytu w domkach pobierana jest kaucja w wysokości 500,00 zł. Wręczenie kluczy do domku nastąpi po pobraniu kaucji, zameldowaniu oraz uregulowaniu ewentualnych dopłat.
 • Za niezapoznanie się z Regulaminem Wynajmu Domków Góralskich Tatra House, pełną odpowiedzialność ponosi osoba rezerwująca domek.
 • W Domkach Tatra House obowiązuje zakaz palenia papierosów oraz zakaz przebywania zwierząt. Ostrzegamy, że palenie papierosów w domku oraz przebywanie zwierząt jest podstawa do zatrzymania całej kaucji.
 • W dniu przyjazdu będzie pobrana opłata klimatyczna w wysokości 1,70 od osoby za dobę.
 • Wpłacony zadatek jest gwarantem realizacji usługi i w przypadku anulacji rezerwacji przez klienta nie podlega on zwrotowi.
 • W przypadku, kiedy klient nie przyjedzie do Domków Tatra House do północy pierwszego dnia pobytu, a nie zgłosił swojego późniejszego przyjazdu rezerwacja zostanie automatycznie anulowana.
 • Z tytułu późniejszego przybycia lub wcześniejszego wyjazdu nie będą udzielane żadne zniżki / zwroty.
 • Doba hotelowa zaczyna się o godz. 17.00 w dniu przyjazdu, kończy o godz. 10.00 w dniu wyjazdu.
 • Cisza nocna na terenie kompleksu obowiązuje w godz. 22.00 - 6.00.
 • Śniadania serwowane są w Pensjonacie obok w godzinach 8.00 - 10.00, obiadokolacje w godzinach 16.00 - 19.00.
 • Cennik usług dodatkowych:sprzątanie z wyminą pościeli 12,00 zł za osobę, samo sprzątanie 8,00 zł, drzewo do kominka 20 zł / kosz, drzewo do kominka 80 zł / cała wiataRegulamin wynajmu domków Tatra House
 1. PRZYJAZD - przekazanie zarezerwowanego domku do dyspozycji gości możliwe jest od godziny 17:00 do godziny 21.00 pierwszego dnia pobytu. Przekazanie domku przed godz. 17:00 może się okazać niemożliwe z uwagi na sprzątanie po poprzednich gościach. Klucze do domków będą do odbioru w recepcji Pensjonatu Tatra House ul. Krzeptówki Boczna 6 w Zakopanem. Po przybyciu do recepcji osoba dokonująca rezerwacji proszona jest o okazanie dowodów tożsamości w celu zameldowania oraz uregulowanie ewentualnych należności. Jeżeli klucze zostaną powierzone jednej z osób, która należy do grupy zamierzających przebywać w domku, osoba ta będzie musiała wpłacić kaucję, o której piszemy poniżej. Po przybyciu do domku należy podpisać oświadczenie oraz sprawdzić zgodność listy wyposażenia, ze stanem faktycznym w domku. Jeśli występują ew. braki lub uszkodzenia, wskazać je na oświadczeniu.
 2. KAUCJA - na czas pobytu w domku pobierana jest kaucja w wysokości 500,00 zł, która jest rozliczana po zakończeniu pobytu. W przypadku stwierdzenia strat, braków, zniszczeń itd, recepcja pobierze z kaucji wartość rynkową strat + koszty robocizny. W przypadku gdyby braki lub zniszczenia ujawnione w trakcie kontroli przekroczyły wysokość wpłaconej kaucji, klient zobowiązany jest do bezzwłocznej zapłaty za szkody. Domek powinien być zamieszkany przez ilość osób nie większą od zgłoszonej w rezerwacji. W przypadku nie zachowania powyższych zasad, recepcja obciąży klienta kwotą 100 zł za każdą dobę pobytu osoby nie zgłoszonej lub ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, bez zwrotu kosztów pobytu oraz kaucji.
 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ - w wyposażeniu domków znajduje się bielizna pościelowa i ręczniki w takiej ilości, na jaką opiewa rezerwacja. Z uwagi na zachowanie odpowiednich warunków higienicznych obowiązuje zakaz używania niepowleczonej pościeli oraz wynoszenia ręczników poza Kompleks. Rezygnacja z używania pościeli i ręczników nie stanowi podstawy do zniżek.
  - apartament wyposażony jest w sprzęty RTV i AGD - prosimy o zwracanie uwagi na ich prawidłowe wykorzystanie i wyłączanie natychmiast po użyciu. Wszelkie niesprawności prosimy zgłaszać recepcji
  - klient jest odpowiedzialny materialnie za wszystko, co znajduje się w apartamencie. Zakazane jest przenoszenie mebli i wyposażenia z jednego domku do drugiego.
  - klient jest całkowicie odpowiedzialny za będące jego własnością przedmioty, dokumenty lub towary, pozostawione w domku lub w pomieszczeniach ogólnodostępnych.
  - klient przyjmuje odpowiedzialność prawną i materialną za sposób użytkowania domku w zakresie jego zajmowania, a w szczególności musi przestrzegać przepisów obowiązujących w całym kompleksie.
 4. KOMINEK - pierwsze odpalenia kominka odbywa się zawsze przy udziale pracownika domków - najpóźniej do godziny 22-ej, którzy udzielą stosownego instruktarzu. Każde kolejne odpalenie może odbywać się samodzielnie jednak to klient ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczne utrzymanie ognia w palenisku oraz zachowanie bezpieczeństwa i ostrożności wobec użytkowników - szczególnie zwracamy uwagę na dzieci. UWAGA: kominek to naturalne źródło ognia, nie jest to atrapa, stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia.
 5. WYJAZD - opuszczenie domku winno nastąpić do godz. 10:00 ostatniego dnia pobytu. Kaucja zostanie zwrócona w dniu wyjazdu, po dokonaniu kontroli domku przez recepcje. Prosimy o zgłoszenie dzień wcześniej planowanej godziny wyjazdu. Przy wyjeździe należy usunąć odpadki oraz zmyć naczynia etc.
 6. PRAWO KLIENTA DO ZMIAN i ANULACJI - klient ma prawo do bezkosztowej anulacji rezerwacji przed dokonaniem wpłaty zadatku. Po dokonaniu wpłaty zadatku wpłacone kwoty zostają zatrzymane na poczet kosztów anulacji rezerwacji. Z tytułu późniejszego przybycia lub wcześniejszego wyjazdu nie będą udzielane żadne zniżki. Jako datę odwołania zakwaterowania uważa się datę otrzymania pisemnej prośby od klienta. W przypadku, kiedy klient nie przyjedzie do zarezerwowanego domku do północy pierwszego dnia pobytu, a nie zgłosił swojego późniejszego przyjazdu do domku lub nie powiadomił recepcji, rezerwacja taka uważana będzie za odwołaną, a koszty odwołania będą liczone według wyżej wymienionych zasad.
Rezerwuj